ΓΙΑ ΜΕΝΑ

Σχολικός Σύμβουλος στην 4η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαîας με έδρα την Πάτρα.

Βασικές σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης, Επιμόρφωση στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε), Τρίπολης, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Εργασία: Υπηρεσία 29 ετών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Προϊστάμενος  του 3ου Γραφείου του νομού Αχαîας με έδρα τα Καλάβρυτα.

Τακτικό μέλος του ΠΥΣΠΕ Αχαîας.

Σχολικός Σύμβουλος στην 4η Περιφέρεια του νομού Ηλείας και από το 2007 στην 4η Περιφέρεια του νομού  Αχαîας.