42 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

42 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ