42 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

42 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ